preloader

Hải Sâm Khô

Với công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, chỉ mất 5 tiếng ngâm trong nước trước khi sử dụng.

Xem thêm

Hải Sâm đông lạnh

Cấp đông từ tâm sản phẩm, bảo quản -18 độ. Chỉ mất 30-45 phút rã đông và sử dụng.

Xem thêm

Hải Sâm Ăn liền

Chỉ cần xé bao bì là dùng ngay, tiện lợi và nhanh gọn cho người tiêu dùng.

Xem thêm

Copyright (c) 2022 Vscc.vn - All rights reserved.

G-LH23Z65C1P