preloader
Hop Tac Phat Trien

Hơn 3 năm qua, HSVN đã kết hợp với nông dân và các chuyên gia hải sâm hàng đầu Việt Nam về nuôi trồng Hải Sâm Cát, thành công đưa Việt Nam thành nước đầu tiên trên thế giới thành công trong việc tạo ra con giống Hải Sâm Cát quý hiếm với quy mô công nghiệp.

Tags:

Copyright (c) 2022 Vscc.vn - All rights reserved.

G-LH23Z65C1P