preloader
Gia Tri Ben Vung

Mô hình nuôi trồng Hải Sâm Cát của Haisam Vietnam đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc thay đổi cơ cấu nuôi trồng để tạo ra thu nhập tốt hơn, bền vững hơn cho người nuôi và góp phần bảo tồn môi trường biển Việt Nam.

Tags:

Copyright (c) 2022 Vscc.vn - All rights reserved.

G-LH23Z65C1P