preloader

Hợp tác phát triển

Hơn 3 năm qua, HSVN đã kết hợp với nông dân và các chuyên gia hải sâm hàng đầu Việt Nam về nuôi trồng Hải Sâm Cát, thành công đưa Việt Nam thành nước đầu tiên trên thế giới thành công trong việc tạo ra con giống Hải Sâm Cát quý hiếm với quy mô […]

Read More

Giá trị bền vững

Mô hình nuôi trồng Hải Sâm Cát của Haisam Vietnam đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc thay đổi cơ cấu nuôi trồng để tạo ra thu nhập tốt hơn, bền vững hơn cho người nuôi và góp phần bảo tồn môi trường biển Việt Nam.

Read More

Công nghệ hàng đầu

Haisam Vietnam sở hữu nhà máy chế biến hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc Tế, sản xuất thành công hải sâm cát dưới dạng sấy khô thăng hoa hay ăn liền retort cao cấp.

Read More

Copyright (c) 2022 Vscc.vn - All rights reserved.

G-LH23Z65C1P